Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky na likeWeby.cz

Podmínky přidruženého programu Provizní systém LIKEWEBY.CZ

(jedná se o plně automatizovaný systém, který po Vaší registraci sleduje vaše objednávky, sám je vyhodnotí a vyplatí na základě vašeho požadavku, nejsme schopni do systému zasahovat a připravit vás o vaše provize)

Dohoda

Registrací se jako přidružený člen v programu Weby Affiliate Program (dále jen „Program“) souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami („Podmínky služby“).

LikeWeby.cz si vyhrazuje právo čas od času aktualizovat a měnit smluvní podmínky bez předchozího upozornění. Na všechny nové funkce, které rozšiřují stávající program, včetně vydání nových nástrojů a zdrojů, se vztahují smluvní podmínky. Pokračování v používání programu po jakýchkoli takových změnách bude představovat váš souhlas s těmito změnami.

Porušení kterékoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho účtu a propadnutí veškerých nezaplacených provizí přidružených členů získaných během narušení. Souhlasíte s používáním Partnerského programu na vlastní nebezpečí.

Podmínky účtu

 1. Abyste mohli být součástí tohoto programu, musíte být starší 18 let (jinak Vás nejsme schopni vyplatit).
 2. Musíte být v ČR, abyste byli přidruženým subjektem.
 3. Musíte být člověk. Účty registrované „roboty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.
 4. Chcete-li dokončit proces registrace, musíte uvést své celé zákonné jméno, platnou e-mailovou adresu a veškeré další požadované informace.
 5. Vaše přihlášení smí používat pouze jedna osoba – jediné přihlášení sdílené více lidmi není povoleno.
 6. Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti vašeho účtu a hesla. LikeWeby.cz nemůže a nebude odpovědný za žádné ztráty nebo škody způsobené nedodržením tohoto bezpečnostního závazku.
 7. Jste zodpovědní za veškerý publikovaný obsah a aktivity, ke kterým dochází ve vašem účtu.
 8. Jedna osoba nebo právnická osoba nesmí vést více než jeden účet.
 9. Partnerský program nesmíte používat k nezákonným nebo neoprávněným účelům. Při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony.
 10. Partnerský program nesmíte používat k vydělávání peněz na svých vlastních produktových účtech typu Weby.

Odkazy / grafika na vašem webu, v e-mailech nebo jiné komunikaci

Po registraci do Partnerského programu vám bude přidělen jedinečný partnerský kód. Jste oprávněni umístit odkazy, bannery nebo jiné grafiky, které poskytujeme s vaším přidruženým kódem, na vaše stránky, do vašich e-mailů nebo do jiné komunikace.

Abychom vám umožnili přesné sledování, vykazování a nahromadění poplatků za doporučení, poskytneme vám speciální formáty odkazů, které se použijí ve všech odkazech mezi vaším webem a podobně. Musíte zajistit, aby každý z odkazů mezi vaším webem a likeWeby správně používal tyto speciální formáty odkazů. Odkazy na likeWeby umístěné na vašem webu v souladu s touto dohodou, které správně využívají tyto speciální formáty odkazů, se označují jako „zvláštní odkazy“. Poplatky za doporučení získáte pouze s ohledem na prodej podobného produktu, který se vyskytuje přímo prostřednictvím zvláštních odkazů; nebudeme vůči vám odpovědni za jakékoli selhání vámi nebo někým, kterého uvedete při používání zvláštních odkazů nebo nesprávně zadáte váš partnerský kód, a to ani v rozsahu, v jakém by takové selhání mohlo mít za následek jakékoli snížení částek, které by vám byly jinak vyplaceny podle této dohody.

Přidružené odkazy musí odkazovat na stránku propagovaného produktu.

Poplatky / provize a platby za doporučení

 1. Aby byl prodej produktu způsobilý k vyplacení poplatku za doporučení, musí zákazník kliknout prostřednictvím zvláštního odkazu z vašeho webu, e-mailu nebo jiné komunikace na https://likeweby.cz a dokončit objednávku produktu během této relace, která činí 30 dnů.
 2. Budeme platit provize ve výši 10% z realizované objednávky (v Kč), a to pouze za odkazy, které jsou našimi systémy automaticky sledovány a vykazovány. Nebudeme platit provize, pokud někdo řekne, že si koupili, nebo někdo řekl, že zadal kód doporučení, pokud to náš systém nesledoval. Můžeme platit pouze provize za podnikání generované prostřednictvím řádně formátovaných speciálních odkazů, které byly našimi systémy automaticky sledovány.
 3. Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat provize získané podvodnými, nezákonnými nebo příliš agresivními metodami, pochybnými způsoby prodeje nebo marketingu.
 4. Platby začnou až poté, co jste vydělali více než 500 Kč v příjmech. Pokud váš přidružený účet nikdy nepřekročí hranici 500 Kč, vaše provize nebudou realizovány ani zaplaceny. Jsme zodpovědní pouze za platby účtů, které překročily hranici 500 Kč.
 5. Identifikujete se jako affiliate partner
 6. Nesmíte vydat žádnou tiskovou zprávu týkající se této dohody nebo vaší účasti v programu; taková akce může mít za následek ukončení programu. Kromě toho nesmíte jakýmkoli způsobem zkreslovat nebo zdobit vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty, říkat, že jste součástí likeWeby, nebo vyjadřovat či naznačovat jakýkoli vztah nebo vztah mezi námi a vámi nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem.

Zpracoval dne 1. 2. 2020

JUDr. Pavel Rousek, technický ředitel divize LikeWeby.cz