Technické a SW zázemí

Pro zabezpečení vysoké dostupnosti poskytovaných služeb (dostupnost našich služeb se pohybuje dlouhodobě nad hranicí 99.99%) jsou jednotlivé služby zpracovávány samostatnými serverovými farmami. Používáme značkové servery a serverové komponenty značek SUPERMICRO, Intel, Kingston, Western Digital, Areca, Samsung a řadu dalších.

Veškeré servery využívají RAID pole pro zabezpečení dat při výpadku disků. Používaná RAID pole jsou v konfiguraci RAID 1, RAID 5 a pro hostingové servery je využíván RAID 6, který umožňuje bez ztráty dat výpadek až dvou disků zároveň.

Servery jsou osazeny převážně 128G až 256G paměti RAM využívající technologii ECC (Error Correction and Detection). ECC paměti jsou schopny samy najít a opravit 1-bitovou chybu v přenosu dat, aniž by to nějakým způsobem omezilo činnost serveru. Chyba se automaticky opraví a systém pokračuje dále v činnosti bez výpadku.

Naše jednotlivé servery jsou připojeny rychlosti 1Gbit/s. Konektivitu zajišťuje plně redundantní síť postavená na robustních technologiích značky Cisco. Tranzitní konektivitu zprostředkovávají sítě Tiscali, Telia, DialTelecom a Cogent.

Před výpadky elektrického proudu je datacentrum chráněno transformátory zálohovanými několika zdroji elektrické energie. Plnou zálohu zajišťují paralelně či sériově zapojené UPS jednotky se samostatnými bateriovými moduly. Pro překlenutí delšího výpadku je k dispozici dieselové motorgenerátory , které bez tankování poběží vždy minimálně 24 hodin. K zapojení více diesel agregátů a synchronizaci jejich provozu je použit automatický zátěžový přenosový switch.
V datacentru se používá kompresorové chlazení s několika nezávislými chladicími okruhy, vše v zapojení minimálně N+1. Teplota se permanentně monitoruje desítkami teplotních čidel napojenými na centrální monitorovací systém.

Díky freecolingu je možné k ochlazení datacentra využívat i nízkých venkovních teplot. Tento moderní způsob chlazení dosahuje maximální efektivity za řádově nižší spotřeby elektrické energie. Namísto kompresorového okruhu je v klimatizačních jednotkách používán glykolový výměník. Pro případy extrémní zátěže je datacentrum vybaveno rozvody pro připojení přichlazovacích jednotek a chlazených rackových skříní.

PHP 7.3.x
MySQL 5.7.x
MariaDB 10.3.x
GD knihovna 2.1.0 (compatible)
Zend Optimizer 3.3.x
Zend Guard Loader 2.2.x, 2.3.x
ionCube Loader 6.x
XCache 3.2.x
SpamAssassin 3.4.x
Clam AntiVirus 0.99.x
Webalize 2.23.x
AwStats 7.5.x
phpMyAdmin 4.8.x